Nu is het moment om afscheid te nemen van Microsoft

Nu is het moment om afscheid te nemen van Microsoft

Vanaf 30 september gelden er nieuwe voorwaarden voor gebruikers van Microsoft. Als je je niet houdt aan een vage gedragscode bij het gebruik van producten van de quasi-monopolist, kan je account worden geblokkeerd en verlies je de toegang tot alle betaalde of gratis diensten, en je gegevens die daar zijn opgeslagen. De scheidsrechter die belast is met de beoordeling, is Microsoft zelf.

Volgens Microsofts nieuwe "Serviceovereenkomst":

"Als u deze voorwaarden of Dienstspecifieke voorwaarden schendt, kunnen we actie ondernemen tegen uw account. Mogelijke stappen zijn het beperken van de toegang tot bepaalde functies of Diensten, het staken van de levering van de Diensten, het onmiddellijk sluiten van uw Microsoft-account of het blokkeren van de bezorging van communicatie (zoals e-mails, gedeelde bestanden of chatberichten) naar of van de Diensten."

Veel van de genoemde regelovertredingen zijn criminele handelingen, van kinderporno tot phishing. Maar er staan ook termen in de gedragscode waarvan we hebben geleerd dat ze extreem rekbaar zijn, zoals 'haatzaaien' en 'beledigen'. Velen noemen het nu haatzaaien als je kritiek hebt op de overheid of op een persoon. Het is ook relatief eenvoudig om in overtreding te zijn met de 'bescherming van auteursrechten' zonder meteen een crimineel te zijn.

Microsoft belooft alleen proportionele straffen op te leggen bij ernstige en herhaalde overtredingen. Maar in de set regels is niets te vinden dat een half geloofwaardige garantie biedt dat niet precies hetzelfde zal gebeuren als bij de social media platforms Facebook, Instagram, Twitter en co. Namelijk, dat zij onder druk van overheden massaal censureren en blokkeren. Vaak censureren, blokkeren en beëindigen ze op volstrekt ondoorzichtige wijze voor de kleinste of meest onbegrijpelijke overtredingen, bij voorkeur tegen critici van de overheid en internationale organisaties zoals de WHO en hun narratief.

Uitnodiging tot machtsmisbruik

De platformen hebben zelfs speciale pagina's voor regeringen opgezet waar ze hun censuurverzoeken met voorrang kunnen indienen. Uiteraard werd en wordt hier vaak gehoor aan gegeven. Dit is ook goed mogelijk en misschien zelfs te verwachten bij Microsoft onder dit servicecontract.

Overheden hoeven niet eens strafrechtelijk wangedrag te bewijzen als ze iemand het zwijgen willen opleggen. Het is voldoende om Microsoft erop te wijzen dat een van de rekbare clausules van het 'servicecontract' zou zijn geschonden. Deze mogelijkheid wordt zelfs expliciet aan de orde gesteld in het artikel 'Modereren en handhaving':

"U kunt inhoud die of gedrag dat mogelijk in strijd is met onze gedragscode hier melden: https://aka.ms/reportconcerns."

Het is logisch dat een bedrijf moet reageren en acteren, wanneer een overheidsinstantie wijst op aanhoudend crimineel gedrag, waarbij de producten van dat bedrijf worden gebruikt. Maar waarom zou een bedrijf overheden en instanties specifiek uitnodigen om te waarschuwen voor schendingen van het eigen beleid?

Dat is een open uitnodiging tot machtsmisbruik. Waarom zou Microsoft flirten met een overheid die misbruik maakt van haar bevoorrechte positie om censuur voor te stellen? Waarom zou ze aandringen op een afwijkende beoordeling in individuele gevallen? Een overheid, vooral een machtige, kan het bedrijf veel meer problemen bezorgen dan een klant met een onterecht geblokkeerde account.

Als recent voorbeeld reageerde het sociale mediaplatform Rumble hard op het Britse parlement, waarvan het een brief had ontvangen met de vraag of en wanneer het de inhoud van Russell Brand (de anti-regeringsentertainer die wordt beschuldigd van seksueel wangedrag) zou censureren, zoals Google-dochter Youtube had gedaan zodra de beschuldigingen aan het licht kwamen. Rumble herinnerde het parlement aan het principe 'onschuldig tot het tegendeel bewezen is' als centrale pijler van de rechtsstaat en gaf geen gehoor aan de oproep.

Vage regels zetten deur open voor willekeur

Zelfs het genereren van naaktbeelden is een overtreding van Microsofts gedragscode. Naakt schilderen, naakt fotograferen, geliefden die voor elkaar poseren; dit alles kan leiden tot het opschorten van accounts. Volgens de formulering is het ook voldoende om alleen beledigende taal te genereren; je hoeft het niet eens te verspreiden.

Er is geen enkele uitspraak van Microsoft te vinden die sancties rechtvaardigt. Het bedrijf kan dus op dezelfde manier handelen als sociale mediaplatforms en financiële dienstverleners zoals Paypal al enige tijd doen. Een gebruikersaccount wordt simpelweg geblokkeerd met een verwijzing naar niet nader omschreven regelovertredingen, en de klant moet maar raden waarom en hoe hij het beste bezwaar kan maken. Het doet denken aan Josef K. uit Kafka's "Het proces", die door de autoriteiten wordt vervolgd en bestraft zonder te worden aangeklaagd, en die voortdurend faalt in zijn pogingen om zichzelf te verdedigen.

Geautomatiseerde surveillance

In het arikel 'Modereren en handhaving' lees je:

"Waar van toepassing kunnen we geautomatiseerde systemen en mensen gebruiken om inhoud te beoordelen om vermoedelijke spam, virussen, fraude, phishing, malware, jailbreaking of andere illegale of schadelijke inhoud of gedragingen te herkennen."

Men gebruikt machine learning, zoals tekstgebaseerde classificeerders, om bijvoorbeeld haatdragende taal te detecteren die iemand zou kunnen hebben gegenereerd op zijn Microsoft-tekstverwerker en vervolgens, zoals tegenwoordig lastig te vermijden is, opgeslagen in de Microsoft Cloud.

Als zelfs de Haagse ministeries en de Nederlandse Staat willekeurig genoeg zijn om actie te ondernemen tegen een politicus, gebaseerd op uit hun context getrokken uitspraken, willen we dan echt vertrouwen op kunstmatige intelligentie en een paar onderbetaalde moderatoren in India om correct te classificeren of iemand een haatzaaiende quote serieus, kritisch of ironisch bedoelde?

Conclusie

Omdat Microsoft continu op geautomatiseerde wijze alle gebruikersgegevens uitkamt die in zijn cloud zijn opgeslagen, worden gebruikers blootgesteld aan een zeer geavanceerde, bijna allesomvattende bewakingsinfrastructuur die voortdurend evolueert op basis van de enorme hoeveelheid gegevens, en die daarbij steeds complexer en ondoorzichtiger wordt. Ze hebben geen mogelijkheid om te controleren waar de algoritmes naar zoeken, of welke patronen ze verzamelen en opslaan. Voor de inlichtingendiensten en autoriteiten is zo'n bewakingsinfrastructuur natuurlijk een makkelijk doelwit.

Het was altijd al een goed idee om afscheid te nemen van Windows en alle overige producten van Microsoft. Nu is het moment aangebroken waarop deze stap nagenoeg vanzelfsprekend is geworden. Tenminste, voor een ieder die enige waarde aan zijn online privacy hecht.

Deze blog is vrij vertaald naar een artikel van Norbert Häring
https://norberthaering.de/macht-kontrolle/microsoft-servicevertrag/

Zurück zum Blog